Skip to main content

Forfatter

Eksisterer fortiden? For å svare på det må vi være enig om hva som menes med å eksistere. I følge Store norske leksikon betyr det å være til, leve, oppholde livet, forekomme. Det jeg med sikkerhet kan si er at for 25 år siden eksiterte ikke Norsk Forening for Kognitiv terapi. Så gratulerer med 25 års jubileet! Hva med det skrevne ord? Når noe først er skrevet og publisert må det sies å eksistere. Den hører ikke bare til fortiden. Kanskje står artikkelen i et gammelt tidsskrift bortgjemt på et loft, kanskje samler den støv innerst i en garasje eller kanskje finnes det skrevne i en overfylt bokhylle inneklemt mellom andre skrifter av ymse slag. Slik var det i alle fall en gang.  Som oftest fantes det ett eller annet sted, selv lenge etter at det ble publisert. Men selv om noe finnes kan det være vanskelig å finne.

Myer av det som skrives er uten interesse kort tid etter at det ble publisert. En liten brøkdel er av interesse og leses flere hundre år etter at det ble utgitt. Det hender også at det som regnes som verdiløst i sin egen samtid får betydning langt senere. Det er ikke alltid lett å vurdere betydningen eller kvaliteten på det skrevne i nåtid. Mye avhenger av leseren og de rådende kulturelle og samfunnsmessige strømninger.

Det omhandler blant annet to imaginære katter og en vandrefalk.

Søkbart

Tidsskrift for Kognitiv Terapi har siden oppstarten i år 2000 mottatt en rekke bidrag. Som redaktør får jeg fra tid til annen forespørsel fra bidragsytere eller lesere om hvor de kan finne en bestemt artikkel. En del var tidligere tilgjengelig på PDF, men innholdet var ikke søkbart. Vi vil nå prøve å gjøre en del tidligere publisert stoff søkbart som en del av tidsskriftet. Ikke alt er like aktuelt, jeg har gjort et utvalg. Artikler fra arkivet vil i løpet av året bli lagt inn under den kategorien som er mest passende av de du finner i dagens digitale tidsskrift. De legges ut med henvisning til nummer og årstall for opprinnelig publikasjon.

Gjennomgangen av gamle numre av tidsskriftet har vært en morsom oppgave. Samlet sett gir det et bilde av NFKT sin historie og utvikling fram til det den står for i dag. Enkelte artikler vil vekke minner om reiser eller samlinger i foreningens regi. Annet stoff kan være til nytte rent faglig. Den gamle Metaforspalten vitner om kreative terapeuter. Noen portrettintervjuer var også hyggelig lesning.

Men selv om noe finnes kan det være vanskelig å finne.

I dette nummeret av tidsskriftet kan du kan blant annet lese om søvnvansker, en artikkel om kollegaveiledning innen ACT og et nytt bidrag til forskningsspalten. En bokanmeldelse er også ankommet, og Solblogg gjør seg sine betraktninger rundt tankens kraft og klimakrisen. Kognitive sidesprang er det også blitt plass til. Det omhandler blant annet to imaginære katter og en vandrefalk. Lederen denne gangen handler om kvernetanker.

Jeg leste med stor interesse i en avis her forleden om en politiker som, ifølge den som intervjuet, hadde fremtiden foran seg. Tja, hvor ellers skal man ha den? Da antar jeg at han også har fortiden bak seg. Fanget i øyeblikket med andre ord. Husk at fra nå av eksisterer fortiden, i alle fall  i tidsskriftet. Den er bare noen tastetrykk unna. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men nå er det i alle fall snart høytid.

God påske!