Brukerperspektiv

Fra storm til stille

I denne artikkelen vil jeg beskrive hvordan jeg opplevde å bli rammet av det jeg etter hvert fikk vite at var panikkangst, og hvordan en brokete vei førte meg... Read more.