Kognitiv atferdsterapi

Endring av emosjonelle lidelser fra et dynamisk system perspektiv

Det er et stort misforhold – ja, en direkte motsetning - mellom praksis i kognitiv atferds terapi (KAT) og tradisjonell klinisk forskning. I praksisen fokuser... Read more.