Kognitiv atferdsterapi

Bitterhetens byrde – bitterhet som tema i psykoterapi

I denne artikkelen kan du først lese om hva forskning kan fortelle oss om bitterhet, og tanke- og handlingsmønstre forbundet med denne tilstanden. Her er det ... Read more.