Forskning

Forebygging av tilbakefall ved depresjon: Kognitiv atferdsterapi eller antidepressiva?

Sammendrag Bakgrunn: Depresjon er en av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene i samfunnet og tilbakefall er vanlig. Depressive lidelser behandles vanligv... Read more.