Kognitiv atferdsterapi

Kombinert psykoedukasjon og jobbedukasjon: Forberedende kurs for pasienter til kognitiv terapi

Kognitiv terapi har en lang tradisjon med psykoedukative kurs, der det formidles kunnskap om mestring av symptomer. Psykoedukasjon kan med fordel suppleres med ... Read more.