Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi: en introduksjon til grunnprinsippene

Denne artikkelen skal være en kort innføring til grunnprinsippene i Metakognitiv terapi (MKT; Wells, 2009). MKT er en kognitiv terapiform, men skiller seg på... Read more.