ACT

Stammebehandling for voksne – hva hjelper for hvem?

Hvordan vi som fagpersoner arbeider med klienter er mangeartet og avhengig av flere forhold, og behandlingsutfall kan være vanskelig å forutse. Hva som vurder... Read more.