Kognitiv atferdsterapi

Hvordan møte motstand og utfordringer i pasientgruppen?

Vi jobber i en døgnenhet ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Sykehuset i Vestfold HF. Pasientene her er innlagt til et behandlingsforløp på 6-9 måne... Read more.