Kognitiv atferdsterapi

Erfaringer med innføring av veiledet internettbehandling

Det er i dag god dokumentasjon for at veiledet internettbehandling (VIB), bygget på prinsipper hentet fra kognitiv atferdsterapi, kan ha god effekt i behandlin... Read more.