Brukerperspektiv

Ut av mørket

Depresjon er dypest sett stillstand i mørket. Man står fast i myra, kommer ingen vei, mens man føler at man synker stadig dypere. For å komme ut av depresjo... Read more.