Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi og sinnemestring gjennom 25 år

Det er litt artig å tenke tilbake hvordan sinnemestringen kom til verden. Jeg hadde arbeidet på Brøset sikkerhetsavdelingen med psykotiske voldelige pasiente... Read more.