Fagartikler, Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv terapi ved tinnitus

Hvordan øke resiliens hos tinnituspasienter i rehabilitering? Hva kan vi som fagpersoner gjøre, hvilke fallgruver er det i prosessen og hvordan unngå dem? I... Read more.