Skip to main content

Forfatter

Jeg har lest flere skjønnlitterære bøker den siste tiden hvor hovedpersonene har opplevd veldig traumatiske hendelser. Først i Per Pettersons Menn i min situasjon, om Arvid Jansen som mister foreldre, bror og familiemedlem i Scandinavian Star ulykken og deretter har et vondt samlivsbrudd. Så i Ut av ensomheten av Benedict Wells hvor Jules Moreau, i en alder av 10 år, opplever at foreldrene dør i en bilulykke. Deretter blir han sendt på internatskole sammen med sine to eldre søsken.

Både Arvid og Jules bruker lang tid på å finne sin måte å håndtere sorgen på, finne måter å overleve på. Hva om de hadde fått rask, tilgjengelig psykologisk behandling som traumefokusert kognitiv terapi kort tid etter den traumatiske opplevelsen, ville smerten og sorgen i livene deres blitt mer håndterbare da?

Jeg tror svaret på det definitivt er ja. Atle Dyregrov sa nylig på konferansen «Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise» at for barn og unge som opplever veldig traumatiske hendelser, kan psykologisk behandling gjerne starte innen 72 timer etter at hendelsen inntraff. Videre fortalte Dyregrov at kognitiv adferdsterapi og EMDR er de psykologiske behandlingsmetodene som har vist seg å være mest virksomme ifølge forskning.

Med boken Behandling av traumer og traumatiske sorg hos barn og ungdom har vi tilgang til en behandlingsmanual i traumefokusert kognitiv adferdsterapi (TF-CBT). Forfatterne av boken er fra England der behandlingsmanualen en del av National Institute for Health and Care Excellence sine retningslinjer for behandling av posttraumatisk stress hos barn og unge. Den er oversatt og bearbeidet til norsk av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) med støtte fra Helsedirektoratet.

Ofte kan man få et visst inntrykk av en fagbok gjennom hvordan innholdsfortegnelsen er bygd opp, om den virker logisk og lett å følge.

Boken er forskningsbasert og beskriver behandlingen steg-for-steg for barn, unge og deres foreldre. Del 1 handler om metoden traumefokusert kognitiv adferdsterapi, mens del 2 tar for seg traumefokuserte komponenter og del 3 de sorgfokuserte komponentene. Ofte kan man få et visst inntrykk av en fagbok gjennom hvordan innholdsfortegnelsen er bygd opp, om den virker logisk og lett å følge. I denne boken, som beskriver en metode å jobbe etter fra A til Å, blir det viktig å kunne følge den røde tråden for deretter å kunne bruke innholdsfortegnelsen til å finne det som trengs i den terapeutiske hverdagen. Jeg synes boken er bygd opp på en veldig fin måte og jeg får lyst til å lære mer om metoden TF-CBT gjennom den «smaksprøven» innholdsfortegnelsen gir.

I Norge er det terapeuter i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) som er hovedmålgruppen for boken. Den vektlegger tydelig betydningen av å ha en god terapeutisk relasjon og beskriver hvordan terapeuten jobber i forhold til barn og unge på den ene siden og i forhold til foreldre/foresatte på den andre, samt hvordan familien som er rammet i sin helhet best kan nyttiggjøre seg terapien. Jeg liker godt bruken av eksempler og forfatterne av boken har også laget et nettsted med videoer og informasjon til hjelp for terapeuter som skal jobbe etter metoden.

Hvis Jules Moreau etter dødsulykken hvor han mistet begge sine foreldre hadde blitt henvist til en TF-CBT terapeut, som hadde fått opplæring i metoden ved å bruke denne behandlingsmanualen, tror jeg han ville fått god hjelp og blitt spart for en del unødvendig, langvarig lidelse. Jeg tror også at Arvid Jansen og generelt voksne som opplever traumer, kunne fått god hjelp etter samme metode.. Boken har absolutt overføringsverdi også for terapeuter som jobber med voksne pasienter.

Cohen. A, Mannarino, A.P. og Deblinger, E.

Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom

Universitetsforlaget, Oslo, 2018