Skip to main content

Forfatter

Tabell 3 gir en oversikt over i hvilken grad KMT-intervensjoner er benyttet hos ungdommer som har bodd på institusjonene de site tre årene.