Skip to main content

Forfatter

Denne våren har vært en annerledes tid, men ikke for alle. Når vi alle har vært mer isolerte og tilbaketrukne, er det noen som har følt seg mer normal enn på lenge. Når det å ha terapisamtalen som videokonferanse ikke lenger er et ekstraordinært tilbud for de som av ulike grunner strever med å komme seg til behandlerens kontor, er det kanskje flere som opplever seg alminnelig normal. Slik kan grensen mellom hva som betraktes som normalt og ikke normalt raskt flyttes. På nytt har vi bli minnet på at kriterier for normalitet er kontekstavhengig.

I midten av mars var terapisamtaler via videokonferanse for de fleste rart og uvant, men etter kort tid har det blitt en del av hverdagen for mange behandlere. Foreløpig vet vi lite om når tid, for hvem og under hvilke betingelser videokonferanseterapi er godt egnet, og når tid passer det ikke. Her er det behov for mer systematisk oppsummering og evaluering. NFKT er også opptatt av dette tema og vi vil fremover ha bruk av digitale løsninger på vår agenda, både i forhold til terapeutisk arbeid og i undervisning. Digitale løsninger vil nok ikke alltid kunne erstatte fysiske møter, det sosiale samværet, kommunikasjonens mange nyanser og atmosfæren som skapes enten det er i terapirommet eller i undervisning, men det kan være et godt supplement og kan bidra til at både behandling og undervisning kan bli lettere tilgjengelig.

Når høsten kommer, forventer vi at undervisning, veiledning og ferdighetstrening skal gjennomføres på vanlig måte for planlagte aktiviteter, både pågående og de nye som starter opp.

I likhet med andre ble NFKT nødt til å finne løsninger for pågående utdanninger da Norge ble nedstengt. Vår undervisningsleder har arbeidet hardt for å etablere digitale løsninger og i samarbeid med foreleserne har vårens utdanningsprogrammer og eksamen kommet i mål. Stor takk for innsatsen!

Når høsten kommer, forventer vi at undervisning, veiledning og ferdighetstrening skal gjennomføres på vanlig måte for planlagte aktiviteter, både pågående og de nye som starter opp. Selvfølgelig med forskriftsmessig avstand og desinfiserte hender. Men skulle det vise seg at det igjen blir behov for nedstenging, så er NFKT godt forberedt og har løsningene klare.

Høstens veilederkonferanse er under planlegging og vil bli gjennomført som tidligere annonsert. Vi håper at mange av våre veiledere, både gamle og nye, har mulighet for å delta og vi ser fram til å se dere på Gardermoen.

Ønsker alle en riktig god sommer og nyt Norge!