Skip to main content

Forfatter

Det første kjente akademiske tidsskriftet i Europa bar navnet Journal de scavants, og utkom i Paris mandag 5. januar i 1665. Det var på 12 sider. Utgiver var Denis de Sallo. Siden den gang har mange tidsskrifter, innen ulike sjangre, sett dagens lys. Noen av dem har kommet i en rekke utgivelser og årganger, andre ble nedlagt like raskt som de oppstod.

I det danske Statsarkivet ligger det en uregistrert samling danske tidsskrifter som bare utkom en eller to ganger Det er lesning til ettertanke for en redaktør som i en del år nå har jobbet for at Tidsskrift for Kognitiv Terapi skulle komme ut med sine fire nummer i året. Det har jo gått på et vis. Verre da med tidsskriftet SUCCES. Tidsskrift for den, der vil frem. Det kom aldri andre utgivelser enn nummer 1, første årgang 1943. Ingen stor suksess med andre ord. Det ble det heller ikke for EDB-nyt. Tidsskrift for elektronisk databehandling som ble utgitt 1. februar 1969. Tænk selv. Oplysende tidsskrift for danskere gikk det også dårlig med. En av mine favoritter, i alle fall hva angår tittel er Skulderbladet. Medlemsblad for Selskabelig Forening «Lyren». Det utkom med sitt første og siste nummer i 1923. På førstesiden, under tittelen Hr. Madsens dagbog kan man lese følgende:

Efter at have indtaget min vanlige clock o`four Kaffe i Kafé Patricia svingede jeg mine aandsaristokratiske Evner gjennom Byen under vejs hjem. Kommet hjem og henslængt i Chesterfielden betragtede jeg filosoferende den mig omgivende aandelige Horisont, paa hvilken Snapsens gavnlige Indflydelse på Blindtarmen fortonede sig svakt.

Tidsskriftet De fynske kaniner, hvor redaktøren under overskriften «Nu kom det!» skriver at bladet har vært ønsket lenge, fikk det dessverre ikke til å yngle. Det ble med ett nummer 20. september 1935, selv om temaet skulle være kaninavl. En viss frivol humoristisk sans må redaktøren dog kunne tilskrives!

Det første kjente akademiske tidsskriftet i Europa bar navnet Journal de scavants

Vårt eget tidsskrift

Det første nummeret av Tidsskrift for Kognitiv Terapi, med betegnelsen årgang 1 Nr. 1, ble utgitt i januar 2000. Det var trykket på hvitt glanset halvstivt papir i A5 format og bar navnet Kognitiv terapi i Norge, med undertittelen Magasin for Norsk Forening for Kognitiv terapi. Et magasin er et blad eller et tidsskrift av tidsaktuell karakter hvor det faglige innholdet gjerne suppleres med litterære bidrag av annen art som reportasjer, intervjuer og essay. Vårt eget tidsskrift kan således sies å ha vært tro mot undertittelen til nr. 1 2000. 

Siden den gang har tidsskriftet kommet ut med fire nummer i året. Det fikk nytt layout i 2004 og ble frem til 2017 sendt medlemmer i posten. Etter en periode fra 2017 hvor tidsskriftet ble sendt medlemmene på epost som en PDF-fil ble det fra og med april 2018 heldigitalisert. Endring fra tidsskrift på papir til digitalutgave var delvis av økonomiske årsaker. Trykking og distribuering av papirutgaven ble for kostbart. Men omlegging til digital utgivelse ble tidsskriftet også tilgjengelig for allmennheten.

Justering av layout

I denne utgaven av tidsskriftet vil den observante leser at det er gjort en del mindre justeringer med hensyn til layout. Menyer er endret litt, det vil være plass til alle nye bidrag på forsiden, vi kan være mer fleksible med hensyn til lengde på overskrifter og det er gjort forbedringer med hensyn til bruk av bilder i teksten. Dersom du står inne i en artikkel kan du nederst på siden navigere deg til forrige eller neste artikkel, ved å trykke bildet.  En annen ting som er verdt å nevne er at det nå er lenker tilbake til NFKT sin hjemmeside, noe som gjør det enklere å navigere frem og tilbake. Logoen til NFKT fungerer også som lenke om du trykker på den. Et tips: Trykker du på feltet over hver artikkel hvor navnet på spalten står kommer du til en oversikt over alle artiklene under denne spalten. Trykker du på bildet eller overskriften kommer du rett til den aktuelle artikkelen. Det meste av endringene har skjedd i selve programvaren og er ikke umiddelbart synlig for leseren. Endringene har også gjort det enklere å gjøre fremtidige endringer og tilpasninger. Vi kan for eksempel ta i bruk lydfiler og filmsnutter om vi skulle ønske det.

I denne utgaven av tidsskriftet vil den observante leser se at det er gjort en del mindre justeringer med hensyn til layout.

Jubileumsbok

Norsk Forening for Kognitiv Terapi feirer sitt 30 års jubileum neste år. I den forbindelse er planen å utgi en jubileumsbok med opptrykk av utvalgte artikler fra tidsskriftets arkiver sammen med nytt stoff. Boken er ment som en gave til medlemmene, men vil også bli tilgjengelig for andre. Så til dere som fortsatt foretrekker å kjenne papir mellom hendene når dere leser; gled dere. For en stakket stund vil tidsskriftet kanskje gjenoppstå i papirformat.

Nye bidrag

Det er ikke bare NFKT og tidsskriftet som har holdt ut lenge. Sinnemestring Brøset har holdt det gående i 25 år. Stig Jarwson skriver om utviklingen av denne behandlingsmodellen som nå er implementert nasjonalt. Det jobbes med kompetanse og kvalitetssikring på mange områder i foreningen. Siv Iren Juklestad gir oss et innblikk i noe av det undervisningsutvalget og foreningen er opptatt av. Rask psykisk helsehjelp er nå et tilbud i mange kommuner. Marit Mørch Jacobsen skriver om bakgrunnen for dette lavterskeltilbudet, hvordan det er bygget opp, og arbeidet med kvalitetssikring og evaluering.

Dersom dere har en ledig stund så naviger litt rundt i tidsskriftet og se om dere legger merke til de justeringene som er gjort.

Ine Jareid, vår flanør i Paris, har tatt en avstikker til London denne gangen. Det finnes et gammelt stort industribygg der hvor du kan la deg oppsluke av en magisk verden og for en stund glemme hverdagen på utsiden av veggene. Punchdrunk er navnet på ensemblet og det de holder på med kalles «Immersive theater». Kanskje noe å hente der også for terapeuter? Redaktøren var ved en tilfeldighet så uheldig at han ramlet over Geriatrisk depresjonsskala på nettsidene til foreningen. Hvordan det gikk kan du lese om i Kognitive sidesprang under tittelen En skala fra liv til død. I lederen skriver Annelise Fredriksen denne gangen blant annet om gjentagelser i form av tilbakevendende hendelser i regi av NFKT.

Dersom dere har en ledig stund så naviger litt rundt i tidsskriftet og se om dere legger merke til de justeringene som er gjort. Dersom dere skulle finne noe som ikke fungerer så send en tilbakemelding til oss. God lesing til dere alle!