Skip to main content

Forfatter

Den 46. europeiske konferansen i kognitiv atferdsterapi arrangeres i år i Stockholm, fra 31. august til 3. september. Konferansen arrangeres av EABCT (European Association for Behavioral and Cognitive Therapies). EABCT er den største sammenslutningen i verden av foreninger i kognitiv atferdsterapi, med mer enn 50 medlemsforeninger, deriblant NFKT.

Som medlem av vår forening er du også medlem av EABCT, og kan derfor melde deg på konferansen til medlemspris. Har du tid og anledning, vil jeg anbefale deg å gjøre det. Det er et spennende og svært variert program våre svenske kolleger har satt sammen, med forelesninger, seminarer og ”workshops” som oppdaterer deg på utviklingen i faget. Du vil møte hyggelige kognitive terapeuter fra mange land, og Stockholm er jo en flott by å tilbringe noen sensommers dager i.

Kognitiv atferdsterapi, som bygger både på kognitiv og læringspsykologisk teori, er et paraplybegrep som dekker flere terapeutiske metoder.

 

Tittelen på konferansen er ”Roots and Present Branches of CBT”. Arrangørene ønsker både å knytte forbindelsen bakover i historien til kognitiv atferdsterapi, og gi mulighet til å følge med på den siste utviklingen i teori og praksis. Jeg liker bruken av tre-metaforen. Det er slik jeg tenker at vår terapitradisjon best visualiseres, med dype røtter i atferdsterapi og kognitiv terapi, og med store tykke greiner, som for eksempel dialektisk atferdsterapi, eksponeringsterapi, skjematerapi, metakognitiv terapi, «mindfulness»-basert kognitiv terapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Kognitiv atferdsterapi, som bygger både på kognitiv og læringspsykologisk teori, er et paraplybegrep som dekker flere terapeutiske metoder. I den kliniske hverdagen er det ofte fruktbart å dra nytte av elementer fra flere av disse tilnærmingene. Jeg har alltid vært skeptisk til bølgemetaforen, som ”den tredje bølgen i CBT”. Bølger kommer og går, og hva er så den fjerde, eller femte bølgen? Nei, jeg synes at tre-metaforen gir et langt mer dekkende bilde av at faget vårt har felles røtter og med forgreininger knyttet til en stadig voksende og levende stamme.