Skip to main content

Forfatter

Høsten er godt i gang. I skrivende stund ser jeg vakre høstfarger i fjellsiden på andre siden av Tromsøsundet, skyfri himmel og folk som koser seg på uterestauranten på kaikanten nedenfor mitt kontor. De vet å nyte øyeblikket. Mørketiden nærmer seg, eller blålystiden som mange liker å kalle de månedene vi ikke ser solen her nord.

Billedlig talt

Teksten over kan leses som ord, men kan også oppfattes billedlig, noe som  sannsynligvis vil gi en annen opplevelse. «Imagery» (forestille seg/ billedlig tenkning) eller «imagery rescripting», brukt som metode i terapi, var et av de sentrale temaene på årets EABCT kongress i Barcelona i begynnelsen av september. Det var heldags workshop med Kerry Young i hvordan anvende «imagery» i behandling av kompleks PTSD og flere symposium som omhandlet bruk av «imagery» i behandling av både barn, ungdom og voksne med ulike emosjonelle vansker.

Bruk av billedlig tilnærming eller fantasi i psykoterapi for at pasienten skal få bedre tilgang til erfaringer og følelsesmessige opplevelser, se løsninger og ane håp for fremtiden er ikke noe nytt i seg selv, men det som er inspirerende er å se hvordan en innenfor KAT rammen er opptatt av det forskningsmessige grunnlaget for tilnærmingen, både for å forstå virkning, når og for hvem metoden passer. Andre tema som gikk igjen var spørsmålet om hva som er virksomme ingredienser i KAT, hva som er viktige terapeutfaktorer og hvordan disse kan styrkes i opplæring og veiledning.

 

Innovativ teknologi

Det var flere forelesninger om bruk av innovativ teknologi som eksempelvis virtual reality (VR), i behandling. Det som også er gledelig å se er at barn og unges psykiske helse har fått større plass på kongressen. Oppsummert var det en inspirerende kongress og det er ingen tvil om at faget er i stadig utvikling. Vi fra styret som var til stede på kongressen holdt også øye med om det var noen av dem vi hørte på som vi ønsker å invitere til NFKT sin egen konferanse – Inspirasjonskonferansen – som arrangeres igjen neste høst.

 

Etiske retningslinjer

NFKT er representert på EABCT sine to årlige generalforsamlinger. Den ene avvikles i forbindelse med kongressen. Etiske retningslinjer for EABCT var en av de sentrale sakene. Denne saken var en oppfølger fra generalforsamlingen i mars, da det ble stilt spørsmål ved, og problematisert, hvorvidt EABCT mangler retningslinjer for hvordan forholde seg til politiske handlinger som rammer grunnleggende menneskerettigheter. Konkret herunder ble det diskutert om slike handlinger skal ha betydning for hvem som kan bli medlem av EABCT og hvor de årlige kongressene bør legges. Som følge av denne diskusjonen ble det nedsatt en arbeidsgruppe som la fram sitt første utkast på møte i september. Innholdet i dette første utkastet samsvarer godt med NFKT sine egne etiske retningslinjer og det vil derfor ikke by på noe problem for oss å slutte oss til disse når saken skal avgjøres.

I forbindelse med EABCT sitt 50 års jubileum ble det laget en videoserie om «Women in CBT»

Women in CBT

Når jeg først er inne på EABCT, anbefaler jeg også å besøke deres hjemmeside. I forbindelse med EABCT sitt 50 års jubileum ble det laget en videoserie om «Women in CBT». Beskrivelser av erfaringer og viktige betraktninger fra kvinner som har bidratt til utvikling, opplæring og formidling av faget de siste 50 årene kan være interessant å få med seg.

På hjemmebane er det nok av oppgaver å ta tak i og følge opp, ikke minst når det gjelder vår hovedoppgave – utdanningsprogrammene. Vi ser fram til at vi snart har nytt undervisningsutvalg og ny undervisningsleder i drift.  Jeg minner også om Veilederkonferansen som arrangeres på Gardermoen, 27.-28. oktober og håper å se mange av våre veiledere der.

Ønsker dere alle en riktig god høst!