Skip to main content

Forfatter

Da har vi passert St. Hans, det er snart sommerferie, mange er vaksinerte, covid-19 avtar, landet åpner igjen og snart kan våre utdanninger gjennomføres ved at folk møtes fysisk, blir kjent med hverandre, bygger nettverk.

Selv om vi det siste halvannet året har blitt gode på Zoom og Teams tror jeg de aller fleste ser fram til å kunne møtes igjen. Mye god fag- og erfaringsutveksling skjer også over kaffekoppen i pausen, og snart vil det være i NFKT sine nye lokaler i Torggata i Oslo. Likevel, etter at vi har gått tilbake til «normalen», vil NFKT også i fremtid anvende digital undervisning i deler av sine programmer. For Rask psykisk helsehjelp (RPH) utdanningen er det inntatt i kontrakten med Helsedirektoratet at noen av samlingene skal være digitale. Dette hovedsakelig for å redusere reisekostnadene for de kommunene som deltar. Når jeg først er inne på RPH, er det gledelig å notere seg interessen for utdanningen. Slik det ser ut p.t. er det aktuelt å starte opp to kull til høsten.

Likevel, etter at vi har gått tilbake til «normalen», vil NFKT også i fremtid anvende digital undervisning i deler av sine programmer.

KT i skolehelsetjenesten

 

Av nye aktiviteter det siste året kan nevnes at pilotprosjektet «Kognitiv terapi i skolehelsetjenesten» er godt i gang. Prosjektgruppen, ledet av Grethe Cederkvist, hadde lagt vekt på å legge til rette for å skape et godt læringsmiljø der fysisk tilstedeværelse var en forutsetning. Det var selvfølgelig en skuffelse da undervisningen i siste liten måtte legges om til digital gjennomføring. Pilotprosjektet avsluttes til høsten og det vil da bli gjort en helhetlig evaluering, men så langt er tilbakemeldingene fra deltakerne veldig positive og det kommer mange forespørsler om når neste kull starter. Denne utdanningen vil inngå i vår programportefølje fra 2022. Pilotprosjektet har vært et samarbeid med Landsforeningen for helsesykepleiere.

 

Bruk av digital teknologi

 

Til høsten starter vi et nytt fordypningskurs – «Veiledet internettbehandling. Bruk av digital teknologi i psykisk helsetjeneste». I første omgang er dette en pilot som skal prøves ut med Marit Jacobsen og Arne Repål som prosjektledere. Utdanningen er for helsepersonell som allerede har en videreutdanning i kognitiv terapi. Det blir interessant å se hvordan interessen for slik opplæring er og vi håper at mange melder seg på. NFKT får jevnlig henvendelser fra personer som er på søken etter behandlere som driver kognitiv terapi online. Foreløpig har vi ingen slik oversikt, men vi holder på å oppdatere den informasjonen som ligger på vår hjemmeside om kognitive terapeuter og da forventer vi å få registrert de som tilbyr digital terapi. Det sendes snart ut et online-skjema for å oppdatere opplysningene for de som fortsatt ønsker å stå på denne listen.

 

Positive tilbakemeldinger

 

Det har i koronatiden vært krevende å gjennomføre alle undervisningsprogrammene NFKT har på gang og vi er takknemlig for at alle våre forelesere og veiledere raskt har tilegnet seg de teknologiske innretningene som vi har vært avhengige av å ta i bruk.

Så minner vi om at det til høsten er årsmøte og som tidligere avvikles det i forbindelse med Inspirasjonskonferansen på Gardermoen.

Vi har i vår gjennomført en kartlegging av hvordan våre forelesere, ferdighetstrenere og erfaringsformidlere har opplevd samarbeidet med og oppfølgingen fra foreningen i forbindelse med de oppdragene de har hatt. Svarprosenten var høy og i all hovedsak var svarene positive. Det er dog noen forbedringspunkter som vil bli fulgt opp. Så minner vi om at det til høsten er årsmøte og som tidligere avvikles det i forbindelse med Inspirasjonskonferansen på Gardermoen.

God sommer og god ferie!