Skip to main content

Forfatter

Jeg har tidligere mottatt veiledet internettbehandling hos eMeistring for depresjon og angst. Her vil jeg fra et brukerperspektiv dele noen tanker og egne erfaringer med behandlingen. Det var etter at jeg ble diagnostisert med en kronisk tarmsykdom at livet mitt tok en ny vending i form av fysiske plager, endringer og tilpasninger. Etter en tid merket jeg at de fysiske plagene og uforutsigbarheten ved å ha en kronisk sykdom også gikk utover min psykiske helse.

Direkte kontakt og litt om behandlingen

Min vei inn til eMeistring og behandling, foregikk gjennom det som kalles direkte kontakt. Det vil si at jeg tok direkte kontakt uten henvisning fra fastlege eller annen behandler. Jeg hadde hørt om selvhjelpsprogrammer på internett, men ikke om veiledet internettbehandling. Da jeg leste om behandlingen ble jeg nysgjerrig, og fikk et håp om at det kunne være et godt behandlingstilbud for meg. Jeg opplevde prosessen med å søke hjelp som vanskelig. Det tok lang tid å innse at jeg hadde behov for hjelp. I tillegg krevde det en stor porsjon indre krefter å ta steget; å oppsøke hjelp. Uten tilbudet om direkte kontakt hadde det trolig gått enda lenger tid før jeg søkte hjelp. Videre ble jeg oppringt fra eMeistring for kartlegging og vurdering før jeg møtte fysisk til en startsamtale. Startsamtalen ble viktig. Jeg fikk et vennlig ansikt å forholde meg til og oppfatning av at terapeuten ville meg vel. Det kjentes trygt at personen som videre ble min terapeut var samme person jeg møtte til fysisk startsamtale, og hadde snakket med på telefonen. Jeg var raskt i gang med behandlingen. Selve behandlingen varte i opptil 14 uker, og var inndelt i ulike moduler bestående av tekst, arbeidsark, oppgaver og spørreskjema. Ukentlig var det oppfølging fra terapeut i form av en meldingsfunksjon. Det var fint at jeg når som helst kunne sende meldinger i behandlingsprogrammet, og motta svar når terapeuten var på jobb.

Selv om det var en standardbehandling følte jeg likevel til en viss grad at den kunne tilpasses meg og mine behov.

Fordeler og ulemper med veiledet internettbehandling

Jeg opplevde det som en stor fordel at behandlingen var tilgjengelig når som helst og hvor som helst, med forutsetning om nettverksforbindelse. Det gjorde at jeg kunne tilpasse behandlingen etter egen hverdag og rutiner, og motta behandling hjemme eller andre steder hvor jeg oppholdt meg. En fordel med eMeistring etter min erfaring var at jeg følte at jeg hadde et prosjekt; at dette var min behandling. Jeg fulgte et behandlingsprogram med struktur og trygge rammer for å prøve å få det bedre med meg selv. Behandlingen var krevende, og jeg satt av tid ukentlig, men det opplevdes likevel ikke som en plikt. At jeg deltok så aktivt i behandlingen gav meg håp om bedring, og økt mestringsfølelse etter hvert som jeg gikk gjennom de ulike modulene. Jeg arbeidet mye med oppmerksomhetstrening, øvde på å flytte fokus og annet tankearbeid som å oppdage, utfordre og endre tankesett. Generelt økt kunnskap om depresjon og angst, samt å lese case underveis i teksten ble nyttig for meg. Jeg kjente meg igjen i mye av det jeg leste, og gjennom denne gjenkjennelsen opplevde jeg at jeg ble sett. Jeg fikk en bekreftelse på at det var andre mennesker med lignende plager som jeg hadde, og at det var mulig å få hjelp.

Uten tilbudet om direkte kontakt hadde det trolig gått enda lenger tid før jeg søkte hjelp.

Modulene i behandlingsprogrammet kan lastes ned, lagres og skrives ut. Under selve behandlingen var det nyttig å gå tilbake til tidligere moduler for repetisjon, gjøre oppgaver på nytt eller få en oversikt over mine mål og min utvikling. Selv om det var en standardbehandling følte jeg likevel til en viss grad at den kunne tilpasses meg og mine behov.  Andre sammenhenger hvor jeg ser fordeler og muligheter med veiledet internettbehandling er økt tilgjengelighet på behandlingstilbud til mennesker som bor langt unna nærmeste behandlingssted. Fleksibiliteten med veiledet internettbehandling gjør også at mottakerne kan slippe å ta fri fra jobb for å motta behandling eller måtte avlyse behandling av andre årsaker.

En fordel med eMeistring etter min erfaring var at jeg følte at jeg hadde et prosjekt; at dette var min behandling.

Jeg erfarte ikke noen spesielle ulemper med eMeistring, men jeg har noen tanker om hva som kan være mulige ulemper i noen situasjoner. Det kan eksempelvis være tekniske utfordringer som pålogging og navigering i behandlingsprogrammet. Andre ulemper kan være i forbindelse med konsentrasjonsproblemer eller lese- og skrivevansker. Det kan kanskje være overveldende å lese mye tekst og gjøre oppgaver for personer som opplever lite tiltakslyst og har problemer med å komme i gang med aktiviteter. Det kan også tenkes at i noen situasjoner kan det lettere oppstå misforståelser ved skriftlig kommunikasjon enn ved muntlig. Det er som nevnt en krevende behandling i form av jevnt arbeid ukentlig, og det blir viktig å sette av tid til behandlingen. Dermed passer ikke dette formatet alle, men jeg tenker det er viktig at flere får vite om at veiledet internettbehandling er et behandlingstilbud som finnes.

Hvordan har det hjulpet meg?

Jeg har hatt stor nytte av veiledet internettbehandling. Det var ikke slik at jeg nødvendigvis merket umiddelbar endring eller betydelig bedring underveis i behandlingen etter endt modul. Bedringen skjedde nok mer gradvis, og ble tydeligst for meg selv og andre rundt meg mot slutten av behandlingen og i etterkant. Etter endt behandling med veiledet internettbehandling har jeg utviklet nye «verktøy» og mestringsstrategier, som jeg fortsatt opplever nyttige i dag.