Skip to main content

Forfatter

Mange av våre medlemmer har etterspurt seminarer i kognitiv terapi. Vi ønsker derfor å tilby regionale fagseminarer, vanligvis en dag, noen ganger over to dager, og de vil bli arrangert i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. Nasjonale og internasjonale forelesere vil oppdatere deg på utviklingen innenfor sine fagområder, med vekt på konkrete tiltak i den kliniske hverdag. I skrivende stund sender vi ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer om hvilke temaer dere særlig er interessert i, og gjerne også om tips på forelesere. Vi håper på mange svar.

Foreningen har mange utdanningsprogrammer, både generelt i utøvelse av kognitiv terapi, og spesielt for områder som psykoselidelser, spiseforstyrrelser og kognitiv miljøterapi. Dessuten arrangerer vi den store Inspirasjonskonferansen, som i år er 5.–6. november, med spennende internasjonale og nasjonale forelesere. Husk å melde deg på! Du finner informasjon på våre nettsider.

Kognitiv terapi dekker svært mange fagområder både innenfor psykisk og somatisk helse, og innenfor tilgrensende områder som stresshåndtering i arbeidslivet og innenfor idrettspsykologi.

Men i tillegg ønsker mange medlemmer seminarer som tar for seg utfordringer de møter i den kliniske hverdagen. De ønsker oppdatering på hva som er evidensbasert behandling for ulike psykiske lidelser og andre problemområder. Dette gjelder behandling for både barn og ungdom, voksne og eldre. Som seminarkoordinator og programansvarlig har vi vært så heldige å få engasjert veileder i kognitiv terapi Neeta Myrseth Parmar. Seminarene vil vanligvis være i form av dagskurs, og de vil være sterkt rabattert for foreningens medlemmer.

Noen eksempler på temaer er behandling av vedvarende søvnproblemer, smerter eller utmattelse, ulike angsttilstander, og områder som spilleavhengighet, ettervirkninger av traumer og problemer med sinne og aggresjon. Andre emner kan være: kognitiv terapi tilpasset ulike etniske minoriteter, tilrettelagt behandling ved kreftsykdom, KOLS eller diabetes, programmer for røykeslutt og jobbfokusert kognitiv terapi. Det finnes også kognitive tilnærminger til hemmende sjalusi så vel som til fastlåst sorg, og behandling som er blitt spesialtilpasset pasientgrupper som for eksempel personer med psykisk utviklingshemning eller hørselsproblemer. Kognitiv terapi dekker svært mange fagområder både innenfor psykisk og somatisk helse, og innenfor tilgrensende områder som stresshåndtering i arbeidslivet og innenfor idrettspsykologi. Vi er derfor avhengig av god kontakt med dere i tiden fremover for å sette opp et seminarprogram som er i tråd med hva dere har særlige ønsker om. Her er spørreundersøkelsen et viktig steg, men ta gjerne kontakt med oss også senere og kom med innspill.