Skip to main content

Forfatter

Hva er det som bidrar til at fontenehusene i så stor grad lykkes med å bringe mennesker tilbake til et verdig liv? Jeg vil her fokusere litt på ett av de elementene i fontenehus modellen som bidrar til at nettopp denne modellen lykkes: «Fellesskapet».

Etter en utvikling som har strukket seg over snart 70 år, har det blitt mer tydelig for oss at ett av kriteriene som definerer fontenehusene er fellesskapet! Det er nettopp tilbud om et felleskap gjennom et helt liv som skiller fontenehusene fra andre behandlingsprogrammer og tiltak. Jeg har lest mange akkrediteringsrapporter og besøkt fontenehus over hele verden, og det har blitt mer og mer tydelig for meg at felleskapet er et av viktigste elementene i fontenehusmodellen. Internasjonalt snakker vi om «Clubhouse og Clubhouse International», i Norge snakker vi om fontenehus, men hvorfor «klubbhus» på engelsk? Tilhørighet til et felleskap er det vi fokuserer på her; et åpent tilbud for alle som har eller har hatt psykisk uhelse. Fontenehusfellesskapet virker helbredende fordi vi fokuserer på å bryte ned stigma og eliminere skillene mellom oss og dem. Mennesker som sliter med psykisk uhelse vet alt for godt hvordan det er å være «utenfor» – stå og hamre på en lukket dør. På fontenehuset slipper du dette, og kan heller fokusere på det å leve et liv. Derfor er det en viktig erkjennelse for fontenehuset at før medlemmene kan finne mening i arbeid, utdanning eller et sosialt liv må de oppleve den uforbeholdne aksepten som ligger i fontenehusfellesskapet

 

Radikal likestilling

De tidlige pionerene og visjonærene for fontenehusbevegelsen, inkludert John Beard og Rudyard Propst, hadde noe vi kan se på som en besettelse etter å skape et fontenehusfellesskapet basert på en radikal likestilling. Jeg tror at for å skape og opprettholde et styrkende fellesskap, så må fontenehusene være oppmerksomme og årvåkne når det gjelder denne likestillingen.

Mennesker som sliter med psykisk uhelse vet alt for godt hvordan det er å være «utenfor» – stå og hamre på en lukket dør.

Kjernen i det som utgjør et fontenehusfellesskapet er at det ikke lenger finnes en ugjennomtrengelig dør som signaliserer ” Du der! Ingen Adgang!” I følge fontenemodellens retningslinjer står døren åpen for alle.  Vi beskriver fontenehusfellesskapet som et sted hvor medlemmer kan få adgang til et bredt utvalg av muligheter som vil hjelpe dem til å komme videre i livet. Men hvis selve fontenehusets struktur ikke er bygget på disse kjerneverdiene som John Beard kjempet så lidenskapelig for vil ikke medlemmer være forberedt på å bruke alle de fantastiske mulighetene som tilbys. Det er opp til oss som er engasjert i fontenehus, å bygge opp et fellesskap som inviterer, ønsker velkommen og skaper rom for tilfriskning. Hvis vi mislykkes i å gjøre dette, vil ingen av de mulighetene vi tilbyr være reelle.