Skip to main content

Forfatter

Som medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi vil du om kort tid få tilsendt en spennende film om kognitiv terapi ved psykoselidelser. Her forteller to personer om hvordan de etter flere år med alvorlig psykoselidelse, har kjempet seg tilbake til en plass i samfunnet og vunnet kontroll over sitt eget liv.

Målgruppe for den 30 minutters lange filmen er helsepersonell, pasienter og pårørende. Derfor er det fint om du informerer flest mulig om at den finnes, og at den også er å se på hjemmesiden til NFKT og TIPS Sør-Øst. Filmen er laget i samarbeid mellom Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser, TIPS Sør-Øst, og finansiert med midler fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering via Mental Helse. Filmen er regissert av produksjonsselskapet Fabel & Fakta.

En tidligere oppfatning i helsevesenet var at hvis man snakket om vrangforestillinger og stemmehøring ville symptomene forverres, og man unnlot derfor å drøfte disse vanskene.

Mennesker som har problemer med psykose kan ha sterke oppfatninger som oppleves som virkelige til tross for at de ikke deles av andre. De kan også høre stemmer uten at noen snakker, og ha sterke og hemmende følelsesmessige problemer. Her er en persons beskrivelse: …. ”Jeg er fortsatt plaget av stemmehøring. Mens jeg skriver dette, skriker stemmene til meg: ’Stopp å skrive, din idiot!’, ’Ingen er interessert!’, om og om igjen”.

En tidligere oppfatning i helsevesenet var at hvis man snakket om vrangforestillinger og stemmehøring ville symptomene forverres, og man unnlot derfor å drøfte disse vanskene. Det bidro til at mange pasienter følte seg enda mer isolerte og annerledes. I kognitiv terapi utforsker terapeuten de psykotiske opplevelsene fra pasientens ståsted, og hjelper denne til å forholde seg til dem på en hensiktsmessig måte.

Det hersker en feilaktig oppfatning om at psykoselidelser er permanente problemer, at de stadig vil komme tilbake eller ved at de vil bli tiltagende verre. Historiene vi får høre i filmen er derfor viktige budskap om innsats og muligheter.