Skip to main content

Authors

Nettutvalget skal bidra til kvalitetssikring av NFKTs nettsider og stimulere til utvikling av disse sidene. I sentrum står faglig informasjon for publikum og helsepersonell. Nå søker man etter personer med egenerfaring med kognitiv atferdsterapi, som kan tenke seg å være med i utvalget.

NFKTs nettsider skal bidra til kunnskapsformidling ut fra i folkehelse- og brukerperspektivene. Nettsidene, som har mottatt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam, inneholder en omfattende mengde informasjon og råd om hjelp ved både psykiske og somatiske helseproblemer. Det inkluderer både skriftlig informasjon og filmer. Det legges vekt på kunnskap og tiltak bygget på en kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming.

Nå søker foreningen etter to personer til utvalget, som har erfaring med psykiske lidelser.

NFKTs nettsider skal være et hjelpemiddel i behandling og veiledet selvhjelp. Det innebærer at brukeren leser informasjon og prøver ut tiltak i sin egen hverdag, for eksempel trening ved angstlidelse eller mestring av søvnproblemer. Så drøfter brukeren sine erfaringer fortløpende med helsepersonell, og får innspill om hvordan han eller hun kan gå frem for å få et best mulig resultat.

Mesteparten av informasjonen er utviklet av NFKTs medlemmer og andre fagmiljøer innenfor kognitiv atferdsterapi, men inneholder også informasjon fra helsemyndighetene og fra andre fagmiljøer når det er relevant.

Nettutvalget skal sikre at informasjonen er:

  • faglig oppdatert og evidensbasert
  • presentert på en måte som gjør den lett å navigere i
  • oversiktlig og pedagogisk tilrettelagt
  • tilgjengelig på flere språk der det er mulig
  • rettet inn mot alle aldersgrupper

 

Nå søker foreningen etter to personer til utvalget, som har erfaring med psykiske lidelser, som selv har hatt nytte av kognitiv atferdsterapi som behandling eller veiledet selvhjelp, og som kunne tenke seg å bidra til å utvikle nettsidene videre. Dersom du som medlem av foreningen kjenner til personer som kunne være interessert i å være med i utvalget, så ta gjerne kontakt med vedkommende. Interesserte kan så ta kontakt med utvalgsmedlem psykolog Torkil Berge via e-post, torkil.berge@gmail.com, for å få mer informasjon.