Fremstilling og distribusjon av elektroniske utgivelser er billigere enn trykte medier, selv om det er like store kostnader med den redaksjonelle bearbeidelsen. Det økonomiske argumentet for endringen var da også sentral da styret tok avgjørelsen. Utdanningsinstituttene mottar dessverre stadig mindre støtte fra helsemyndighetene. Vi må passe på at utgiftene våre ikke blir for store, for å beskytte kjernevirksomheten vår, som er utdanning av helsepersonell.

Elektronisk publisering er i ferd med å bli det normale i fag- og nyhetsformidling. For vitenskapelige publikasjoner har ”Open Access” blitt et motsvar til at multinasjonale forlag begrenser adgangen til tidsskriftene ved høye lisensavgifter og betalingsbarrierer. Ved at fag- og forskningsformidling gjøres fritt tilgjengelig på nettet, sikres raskere publisering og fri redistribusjon og gjenbruk. Forfatterne beholder opphavsretten, samtidig som brukerne kan lese, laste ned, skrive ut, kopiere og distribuere. Dermed når man ut til flere.

Vi ønsker å se de nye og spennende mulighetene som ligger i elektronisk publisering.

Vi er selvfølgelig klare over utfordringene vi står overfor når vi går over til digital publisering, det være seg å holde på tidsskriftets profil og identitet, og muligheten for at innholdselementene kan begynne å leve sitt eget liv. De kan fremstå som løsrevet fra den innpakningen og sammenhengen som en fast utgivelse av en papirutgave innebærer. Samtidig ser vi at omleggingen kan ha sine fordeler, med økt tilgjengelighet for leserne og muligheten til å være mer aktuell. Under ledelse av tidsskriftets erfarne og dyktige redaktør, Arne Repål, føler vi oss sikre på å komme styrket ut av denne prosessen.

Vi ønsker å se de nye og spennende mulighetene som ligger i elektronisk publisering. Her vil vi gjerne motta ideer og innspill fra våre lesere om hva som er deres ønsker og behov. Vi kan være mer fleksible med frekvensen av utgivelser, og utvikle interaktive former for tilbakemelding og diskusjon. Ikke minst ser vi en økt sjanse for å nå ut til flere med hva som skjer på feltet kognitiv terapi i Norge. Publikasjonene vil i større grad inngå som en del av våre nettsider, som vi har satset stort på å bygge ut. Kognitiv.no er faktisk blitt en av de nettsidene som både fagfolk og folk flest kommer innom i sin søken etter kunnskap om psykiske lidelser og om hva som kan være til hjelp. Det gir oss et stort ansvar.