Skip to main content

Forfatter

Det er høst, nytt halvår og starten på noe nytt for mange, gjentagelse for andre. Gjentagelser er bedre enn sitt rykte, og er til og med helt grunnleggende for all utvikling. I noen uker har jeg observert mitt første barnebarn og til tross for min barnepsykologiske bakgrunn, blir jeg fortsatt fascinert av hvor viktig gjentagelse er og hvilken glede det skaper.

Når høsten er i gang etter en tid der faste rutiner og gjøremål har hatt pause, er det for mange godt å være i gang med faste rutiner, og det blir igjen mer forutsigbart hva dagen bringer. I år som i fjor arrangeres veilederkonferansen, et årlig rituale i Norsk forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Konferansen holdes ikke for ritualets skyld, men for å gi noe tilbake til alle våre veiledere som bidrar til at deltakerne på våre utdanninger lærer det som skal til for å kunne bruke kognitiv atferdsterapi tilpasset den som trenger hjelp. Jeg håper at årets gjentagelse skal gi faglig påfyll og stimulans med fokus på ferdighetstrening. NFKT har lenge vært opptatt av ferdighetstrening og jeg ser at også andre utdanningsinstitutter tar inn slik opplæring spesifikt i sine undervisningsplaner. Foreløpig vet vi ikke så mye om effekten av slik trening, men erfaring tilsier at det er viktig. Vårt forskingsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Tromsø/ Institutt for psykologi vil kanskje gi oss noe svar på dette. Resultatene er under bearbeiding.

Til inspirasjon

I år er det også Inspirasjonskonferanse, en gjentagelse som inntreffer annet hvert år. Programkomiteen har laget et spennende program med både internasjonale og nasjonale forelesere med ekspertise på ulike områder, selv om traumer og traumebehandling er den røde tråden. Jeg håper at dere som kommer, vil få mye faglig inspirasjon og glede over samvær med kolleger.

Som vanlig er det årsmøte første dag av inspirasjonskonferansen. Det er ikke meldt inn mange saker fra medlemmene, men jeg håper at så mange som mulig finner tid til å delta. I år blir årsmøtet arrangert som en hybrid slik at de som ikke er på konferansen også har mulighet for å delta via nett. Navneskifte er en av sakene; hva skal Norsk forening for kognitiv terapi hete i fremtiden?

Sertifisering

NFKT har siden forrige årsmøte arbeidet med akkrediterings-/sertifiseringsordning for våre utdanninger. Dette arbeidet er ikke sluttført, men årsmøtet vil bli orientert og bedt om å ta stilling til veien videre. Kvalitetssikring av våre utdanninger har høy prioritet og undervisningsutvalget er nå godt i gang med å oppdatere studieplanene slik at de blir i samsvar med det som kreves av studieplaner innenfor universitetssystemet. Målet er at våre utdanninger igjen skal kunne gi studiepoeng.

Hvor var vi, hvor er vi og hvor går vi?

Snart voksen

Neste vår fyller NFKT 30 år! Og det må feires. NFKT er like gammel som Beck Instituttet, men vi har bursdag på ulike datoer. NFKT har valgt 14. juni. Sett av datoen i kalenderen. Komite for jubileet er i gang med planlegging og det blir både historikk, faglig påfyll og noe i retning av «Hvor var vi, hvor er vi og hvor går vi?»