Skip to main content

Forfatter

Figur 1. SEM test av HPC modellen, med to moderatorer. Korrelasjonene mellom variablene er uttrykt ved standardiserte betaverdier.