Skip to main content

Forfatter

De fleste av NFKTs utdanningsprogrammer vil fra nå av inkludere egne seminarer med ferdighetstrening. Opplegget har vært prøvd ut i en rekke piloter, og erfaringene er så gode at ordningen vil bli en permanent del av vårt utdanningstilbud. Ferdighetstreningen veksler mellom demonstrasjoner i plenum av kursleder og ved at deltakerne øver i par eller i mindre grupper. Det er utarbeidet detaljerte øvelser som følger en gjennomtenkt pedagogisk plan.

Kandidatene får systematisk og konkret tilbakemelding på sin kompetanse i å strukturere behandlingen og i å engasjere pasienten i terapien. De øver på å utforme individuelt tilpassede problemformuleringer bygget både på den kognitive grunnmodellen og på dokumenterte lidelsesspesifikke modeller. Sentralt står trening i å bruke kognitive og handlingsrettede metoder på en kompetent måte.

Pedagogisk forskning viser at i rommet mellom forelesning og veiledning er det viktig å ha plass til trening på grunnferdighetene. Hvordan skal man som kognitiv terapeut konkret kunne legge behandlingen til rette – i samarbeid med pasienten?

Innføring av ferdighetstrening er et stort løft for oss, og vi trenger hjelp fra veiledere som har lyst til å gå inn i rollen som ”ferdighetstrener i kognitiv terapi”. Du vil da få ansvar for egne dagseminarer som kommer i forbindelse med de ordinære undervisningsseminarene, for leger og psykologer dreier det seg eksempelvis om fire dager i starten av den toårige utdanningen.

Pedagogisk forskning viser at i rommet mellom forelesning og veiledning er det viktig å ha plass til trening på grunnferdighetene.

Vi sender ut ut mer informasjon om ordningen, der du som har tatt vår veilederutdanning, kan søke om å bli med på et eget seminar for utdanning av ferdighetstrenere, i Oslo 7.–8. april 2016. Dette er et ”train the trainers”-seminar som vil bli ledet av psykolog Peter Prescott, som sammen med vår undervisningsleder Eli Tønset har vært sentral i utformingen av denne nyskapningen i våre utdanninger.

På våre nye nettsider (lanseres om lag 4. november) vil du finne et arkiv med undervisningsøvelser i praktisk kognitiv terapi. Ta en kikk!