Skip to main content

Forfatter

Det er andre søndag i advent. I nord nærmer vi oss årets mørkeste dag eller sagt på en annen måte, snart snur sola og vi går mot lysere tider. I skrivende stund, på tur sørover, observeres et magisk og malerisk lys; fjellene ut mot havet ligger badet i blåskjær og de snødekte toppene er lysblå. På den andre siden, over Lyngsalpene, er himmelen rosa og lilla. Mot syd anes sollyset.

En ryddejobb

Snart går vi over i et nytt år, og NFKT har så vidt påbegynt en ny styreperiode etter årsmøte og valg i oktober. På vegne av styret og meg selv takker jeg for tilliten, for gjenvalg og nyvalg. Ved slike overganger er det tid for oppsummeringer av året som har gått og forventninger til det som kommer. NFKT har de siste årene vokst og drifter mange utdanningsprogrammer med alt som det innebærer. Et stikkord for siste året er at det har vært mye fokus på å rydde; i studieplaner, pensum og på nettsiden. Ryddearbeidet er ikke avsluttet og kanskje merkes det ikke så godt på utsiden foreløpig. Det er et viktig og tidkrevende arbeid hvor målet er at våre tilbud skal bli enda bedre og oppdaterte, og samsvare med krav som stilles for tildeling av statlig tilskudd.

Har det noen effekt?

I høst har Helsedirektoratet hatt en gjennomgang og evaluering av tilskuddsordningen til institutter og foreninger som driver videreutdanning innen psykisk helse. Tilskuddsordningen er avgjørende for at NFKT, i likhet med de andre instituttene, skal ha et økonomisk grunnlag for drift av våre utdanninger. Hvert år knyttes det spenning til tildelingen og hvorvidt vi vil være i stand til å gjennomføre alle planlagte prosjekter. Tildeling som er begrenset til ett år ad gangen innebærer en uforutsigbar situasjon for oss, noe som vi har meldt inn i forbindelse med evalueringen som gjøres. Et av spørsmålene som vi ble stilt i intervjuene som ble gjennomført var hvordan vi måler effekten av den opplæringen vi gir, og om den bidrar til å styrke psykisk helsetjeneste der ute.

Et stikkord for siste året er at det har vært mye fokus på å rydde; i studieplaner, pensum og på nettsiden.

NFKT evaluerer læringsutbytte kontinuerlig på alle utdanningsprogrammene, men vi vet lite om hvordan og i hvilken grad kandidatenes tilegnede kompetanse implementeres i de ulike tjenestene utover det som muntlig meddeles oss. Her har vi en jobb å gjøre, i første omgang som en «lavterskel» kartlegging for å få en oversikt over bruken av KAT etter endt utdanning. Når dere mottar spørreskjema om dette temaet, håper jeg alle tar seg tid til å svare.

I løpet a 2024 vil vi ha 39 kull gående, inkludert videreføringer fra i år og nye kull. NFKT drifter med en liten administrasjon og vi er helt avhengig av den innsatsen som våre medlemmer bidrar med, enten det er innsats i de ulike utvalgene, som kursledere, forelesere og veiledere. Stor takk til alle dere!

Jubileumsår

NFKT har bursdag neste år. Jeg minner om at 30 årsdagen vil bli feiret 14. juni på Litteraturhuset i Oslo. Invitasjonen og programmet er snart klart til utsendelse, men sett av datoen. Håper at mange av dere har annledning til å bli med på jubileumskonferansen. I tillegg vil det i løpet av året arrangeres webinarer, gratis for våre medlemmer. Først ut er Judith Beck, 6. februar. Følg med på vår hjemmeside og i Nyhetsbrevet for nærmere informasjon.

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år.