Møtene i terapirommet

Der har jeg etter hvert sittet med mange mennesker

Vi sitter og snakker sammen

Vi har rammer

Dette er en poliklinikk – dette er en psykologspesialist – dette er en pasient – dette er en terapiform

Men vi sitter og snakker sammen

Og så skjer det

Noen finner tankene og følelsene bare gjennom at de skal fortelle dem til meg

Ante tanker – ante følelser

Ordene famler seg frem og befester en indre virkelighet og en identitet

Og jeg fascineres av terapirommet, undres over hvor lett det er

Et bekreftende blikk i et nøytralt rom

Andre trenger mer

Ord og meninger må foreslås – modeller må gis

Men de finner tankene og følelsene

De ser det bekreftende blikket

De gjør modellen til sin egen

Og arbeider videre for seg selv

Andre trenger mer

De ser ikke blikket mitt

De er sinte eller skuffede

De finner ikke og liker ikke tankene sine – følelsene er overveldende eller bortgjemte

De synes modellen bare er en modell

Da trenger jeg andre som ser meg

Trenger å minnes de andre møtene i terapirommet og menneskene i livet mitt

Så holder jeg det ut – så lenge at den andre begynner å famle

Begynner å tvile

og etter hvert får et håp

Om at jeg kan se

At andre kan se

At det er noe godt å se

Og at vi kan arbeide sammen

Jeg sender stafettpinnen videre til Roger Hagen.