Skip to main content

Forfatter

Modell hentet fra Prescott 2015 som viser sammenheng mellom situasjoner og ytre triggere.