Skip to main content

Forfatter

Snart er også dette året omme. Pandemien har blomstret opp igjen. Ennå vet vi ikke hva det vil innebære for våre aktiviteter fremover. Vi rakk å avvikle veileder- og inspirasjonskonferansen, fysisk, nærværende og uten munnbind. Som leder og på vegne av styret: Vi er imponert over hvor mye faglig bra som leveres og all forskning som pågår både innenlands og internasjonalt. Det beriker faget vårt!

Nytt styre er valgt

Årsmøtet er avviklet, og nytt styre er valgt. På vegne av meg selv og resten av styret takker jeg for tilliten. For de som ikke hadde mulighet til å delta, anbefaler jeg å lese årsmeldingen og årsmøteprotokollen for å følge med på hva foreningen arbeider med og hva medlemmene ønsker at vi skal ha fokus på fremover.

Årsmøtet er avviklet, og nytt styre er valgt.

Selv om oppmøtet på årsmøtet ikke representerer antallet medlemmer, var det noen saker som det synes å være enighet om at foreningen skal arbeide videre med. Det ble blant annet vedtatt at sertifisering/ akkreditering av våre utdanninger er viktig, og at vi på sikt bør ha som mål at enkelte av våre utdanninger kan føre til en autorisasjon. Dette er et omfattende arbeid, men det er viktig at de som utøver kognitiv atferdsterapi har kvalifisert kompetanse for å gjøre det.

 

Navnendring?

Årsmøtet har også bedt oss om å vurdere endring av navn – fra Norsk forening for kognitiv terapi til Norsk forening for kognitiv atferdsterapi. Dette er et spørsmål som har vært tatt opp mange ganger, ikke minst for at vårt navn skal være i samsvar med den internasjonale betegnelsen som er Cognitive Behavioral Therapy (CBT).  Det er ikke så enkelt å bytte navn. Det berører vår identitet, hvem andre kjenner oss som, og hvilken betydning det vil ha om vi setter inn en A for atferd i vårt navn. Det har også praktiske og økonomiske konsekvenser som vi må se nærmere på. Årsmøtet har bedt oss om å legge fram en vurdering av dette til neste årsmøte i 2023.

 

Atferd på ulik vis

Fokus på atferd var også tema i flere av forelesningene både på veilednings- og inspirasjonskonferanen i år; enten ved bruk av mer lekne og kreative tilnærminger som i  Acceptance and Commitment therapy (ACT), presentert av Rikke Kjelgaard, eller helt konkret hvordan man må hjelpe enkelte pasienter med nødvendige miljømessige forutsetninger som å skaffe seg en seng hvis de skal kunne ha nytte av kognitiv atferdsterapi terapi ved søvnvansker. Felicity Waite ga her et imponerende inntrykk av hvordan hun og hennes kolleger går fram i behandling av søvnforstyrrelse hos pasienter med psykoselidelse.

 

Aaron T. Beck

Vi hadde akkurat avsluttet inspirasjonskonferansen da vi fikk melding om at Aron T. Beck var død. For NFKT og for alle, nasjonalt og internasjonalt som er utdannet i CBT er Aron Beck «faderen». Selv om faget har utviklet seg og nye retninger har kommet til, er han grunnleggeren og endret psykoterapifeltet da han begynte å stille spørsmål med hva det er som egentlig driver depresjonen. I programmet «Kropp og sjel -När terapi ble folkligt» (Sveriges Radio) samtaler noen av våre svenske kolleger om utviklingen av psykoterapifeltet fra Becks første studier og fram til hvor CBT-feltet står i dag. Programmet kan anbefales for den som ønsker å få en kort oversikt.

Vår redaktør har i denne utgaven skrevet minneord på vegne av NFKT og gir oss et innblikk i hans rolle i fagutviklingen.  Selv ble jeg inspirert da jeg som student leste hans bok Depression: Causes and treatment, og tenkte at det han skrev virket både fornuftig og anvendelig.  I 2005, på verdenskongressen for CBT i Gøteborg, hadde jeg gleden av å være til stede på samtalen mellom Beck og Dalai Lama. Mange som var der da ville si at det var en magisk hendelse. Jeg husker ikke lenger så godt innholdet, men har fortsatt et visuelt minne av de to som snakket om hvordan best mulig leve livet slik det til enhver tid arter seg her og nå, og til enhver tid basere det på verdier og bevisste valg.

Styret ønsker dere alle god jul og godt nyttår.

Takk til alle dere som bidrar til NFKT sitt mål om å utvikle og styrke kompetansen for å hjelpe folk flest med psykiske helseproblemer. Styret ønsker dere alle god jul og godt nyttår.