Skip to main content

Forfatter

Første uken i mai i år ble det i regi av NFKT for tredje gang arrangert skriveseminar på klosteret Eremo i Marche i Italia. Det er et gammelt eremittkloster som ligger på en lysning inne i en skog uten andre fristelser i umiddelbar nærhet enn naturen.

Som vanlig hadde vi hele klosteret for oss selv under oppholdet. Forholdene er enkle men innbyr til en følelse av tidløshet. Det var betryggende å se at deltakerne på stoisk vis taklet at det de første dagene var problemer med sentralvarmen. Selv om våren var i anmarsj kunne det tidvis bli noe kaldt. Ellers ble det en god arbeidsuke med hyggelig sosialt samvær.

Skrive, spise, sove

11 fagpersoner hadde meldt seg på samlingen, noe som er det maksimale både med hensyn til plass og konseptet for selve seminaret. Bakgrunnen for skriveseminarene er NFKT sitt ønske om å stimulere til formidling av faglitteratur med utgangspunkt i en kognitiv forståelsesmodell. Seminaret gir deltakerne en mulighet til å komme videre med påbegynte prosjekter og til å hjelpe hverandre et skritt nærmere det å publisere eget stoff. De skriftlige arbeidene favnet vidt og dekket essay, selvhjelpslitteratur, filmmanus, populærvitenskaplige bøker, fagbøker og bøker i grenselandet fag og skjønnlitteratur.

Bakgrunnen for skriveseminarene er NFKT sitt ønske om å stimulere til formidling av faglitteratur med utgangspunkt i en kognitiv forståelsesmodell.

Oppholdet  var utformet som et arbeidsseminar hvor hoveddelen av tiden var viet arbeid med eget skriftlig materiale. Deltakerne var inndelt i 3 grupper som hver ble ledet av en av seminarlederne. Arbeidsdagene startet klokken 09.00 med en halvtimes inspirasjonsinnlegg i plenum. Frem til klokken 17.00, avbrutt av en bedre lunsj, var det skriving på eget materiale. Fra 17.00 til 18.30 var det så samling i gruppene med tilbakemeldinger og refleksjoner rundt eget arbeid.

 

Hyggelige kvelder

Om kveldene var det lagt opp til felles middag. Nytt av året var at seminarlederne tok ansvar for å lage middag til deltakerne noen av kveldene. Italia er jo et land med gode råvarer, og kjøkkenet på klosteret gir fine muligheter for matlaging. Andre kvelder kjørte vi til noen av de omliggende landsbyene og spiste der. Lunsjen ble inntatt på den lokale bensinstasjonen nede i dalen. Dette er en kombinasjon av vinhandel, bensinstasjon og trattoria. Sistnevnte bærer navnet Fiorina di Eredi, og serverer nydelig varm lunsj man kan holde det gående på resten av dagen. Billig er det også. Fredag var det festmiddag på klosteret. Maten ble laget av kurslederne med assistanse fra noen av deltakerne. Det ble også oppfordret til å bidra med underholdning i løpet av kvelden og mange kastet seg utpå.

Kursdeltakere

Evaluering

Dette var det tredje skriveseminaret som ble avholdt i Eremo i regi av NFKT. Tidligere har 22 fagpersoner deltatt. I kjølvannet av kursene har det vært publisert en rekke artikler og bøker, noe som jo er i tråd med intensjonen med disse samlingene. De tre samlingene har vært evaluert av deltakerne. Dette seminaret fikk som de to forrige også overveiende positive tilbakemeldinger. På evalueringsskjemaet var det også åpent for frie kommentarer. En av dem skal få lov å komme på trykk her:

”Jeg er så takknemlig for å ha fått denne tiden. Det er så bra at det settes fokus på skriving. Føler mer tilhørighet til faget mitt. Tenk at foreningen støtter dette. Har hentet inspirasjon. Lyst til å skrive mer. Blitt stolt over faget mitt. Har blitt åndelig og intellektuelt inspirert. ”Ordets makt” har blitt validert. Ønsker å lese mer om CBT. Føler at jeg hører hjemme blant disse folkene som har gitt kurset og booster folks interesse for å formidle og også til å lese. Har funnet en åndsverden jeg ikke har hatt kontakt med tidligere.”

En mer detaljert gjennomgang av evalueringen med en oversikt over publikasjoner fra deltagere på tidligere samlinger vil bli lagt frem på styremøte for NFKT i september. Da gjenstår det bare å ønske deltakerne fra årets seminar lykke til med det videre arbeidet.