Skip to main content

Forfatter

arne repål

På en utflukt til Bergen under festspillene i slutten av mai gikk turen innom gamle Beyer bokhandel i Strandgaten. De har en velassortert avdeling med reiselitteratur i annen etasje. Her lot jeg meg friste av boken First Class. Legandary Ocean Liners Voyages Around the world. Jeg har en svakhet for tiden før vi ble digitalisert. Da jeg skulle betale for klenodiet, så jeg en eske ved siden av kassen med tittelen Postcards from Penguin, som inneholdt postkort med omslaget til 100 bøker utgitt på forlaget Penguin.

Vel hjemme i Tønsberg åpnet jeg boksen, tok ut bunken med kort og trakk ut ett som lå omtrent midt i bunken. Tittelen gjorde meg nysgjerrig: Thinking to some purpose. Den korte beskrivelsen av boken gjorde meg enda mer nysgjerrig: «A manual of first-aid to clear thinking, showing how to detect illogicalities in other people ́s mental processes and how to avoid them in our own.» Forfatteren, L. Susan Stebbing, var helt ukjent for meg. For en som er opptatt av selvhjelp og kognitiv terapi, ble ikke interessen mindre av å lese at boken var utgitt som Pelican bok (Penguins serie av fagbøker) i 1952.

Det måtte bety at førsteutgaven av boken var enda eldre. Et raskt søk på Internett viste at boken første gang ble utgitt så tidlig som i 1939. Den 29. mai kom jeg over et pent brukt eksemplar fra Pelican-utgivelsen i 1952 på Amazone Marketplace. Prisen var det ikke noe å si på, og en uke senere lå boken, en standard Penguin paperback i størrelsen 181 x 111 millimeter, i postkassen.

Kort om forfatteren

Susan Stebbing var utdannet filosof og blant mye annet president for «The Aristotelian Society» og «The Mind Association». Hun var født i England i 1885 og døde i 1943. I forlagets omtale av boken kan vi lese at selv om vi jevnt over har en bedre utdannelse enn våre forfedre, er det lite som tyder på at vi er bedre til å tenke klart og logisk. Videre kan en lese: «Professor Stebbing wrote this Pelican as a manual of first aid in Clear Thinking, and those who observe her shrewd advice will find themselves increasingly resistant to rumour, slipshod thinking, and hasty conclusions.» Ebbing var opptatt av hvordan våre vansker med å tenke klart skaper problemer både personlig og i det offentlige rom. Mangel på evne til logisk tenkning kan, slik hun så det, være en direkte trussel for demokratiet.

En ny spalte

Den flittige leser av tidsskriftet har kanskje oppdaget at Metaforspalten har manglet i de siste numrene. Det skyldes dels at foreningens medlemmer synes å ha gått tom for metaforer. Vi er fortsatt åpne for nye om noen skulle føle seg kallet, men spalten vil ikke være et fast innslag. Jeg vil imidlertid i de kommende numrene fortsette med å omtale bøker som berører temaet kognitiv terapi uten å være fagbøker på området. Denne gangen var det kombinasjonen av tittel, tema selvhjelp og utgivelsesår som vakte nysgjerrigheten.

Spalten vil bære tittelen «Kognitive sidesprang» og forsøksvis være et fast innslag i kommende numre.

I neste nummer vil jeg omtale en bok med fokus på filosofers betraktninger rundt den ikke helt ukjente Dr. Gregory House. Han blir tillagt trekk både fra Sherlock Holmes og Sokrates. Dersom noen av leserne har kjennskap til bøker, filmer, fjernsynsserier, skuespill eller intervjuer som på ulikt vis kan knyttes til temaet kognitiv terapi eller kognisjon, så kast dere over tastaturet og send noen ord til tidsskriftet. Spalten vil bære tittelen «Kognitive sidesprang» og forsøksvis være et fast innslag i kommende numre.