Jeg velger sannheten. En dialog mellom Peter Wessel Zapffe og Herman Tønnesen. Bok.