Skip to main content

Forfatter

Den gamle vannposten hadde en sentral rolle i lokalmiljøet. Den var et sted hvor man kunne hente det vannet man var avhengig av, og det var et sted hvor man kunne møte andre for å utveksle erfaringer, høre nytt og gjøre avtaler. Vannposten hadde således både en praktisk og en sosial funksjon. Går vi lenger tilbake i tid hadde det noe enklere vannhullet den samme funksjonen – mennesket har alltid samlet seg der det livgivende vannet er.

Kognitiv terapi-Metakognitiv terapi-Skjematerapi-ACT

Tidsskrift for Kognitiv Terapi har alle forutsetninger for å kunne bli en slik vannpost. Foreningen har en aktiv medlemsmasse. Bare i år har flere av våre medlemmer utgitt bøker.  Disse skal vi vende tilbake til med behørig omtale i senere nummer. Andre er aktive deltagere på konferanser og seminarer, nasjonalt og internasjonalt. Et nytt kull avslutter veilederutdanningen i Oxford i desember i år, og det er mange innføringskurs på gang både for fagfolk med 3-årig helsefaglig utdanning og for leger og psykologer. En del av oss vil sikkert også neste år samles på det som er blitt den årlige faglige utflukt; denne gangen i form av videregående seminar i Sorrento i Italia.

Dette er et godt utgangspunkt for faglige artikler, reiseskildringer, meningsytringer og refleksjoner omkring ulike tema. Vannet er der, det gjelder bare å lede det til brønnen. Mange av dere bidrar til utdanningen i kognitiv terapi. Den kunnskap og erfaring den enkelte foreleser har på sitt område burde, uten alt for mye arbeid, kunne foredles til oppdaterte oversiktsartikler innen de ulike tema. Herved er dere invitert!

Vannet er der, det gjelder bare å lede det til brønnen.

Egil W. Martinsen tar i dette nummeret initiativet til en metaforstafett, en spalte med fokus på den gode metafor: tekster som kan bidra til å belyse sentrale faglige poeng på en spennende måte eller bidra til klinisk ettertanke. Dersom andre har forlag til spalter i tidsskriftet så ta kontakt. For tidsskriftets redaktør ville et jevnt tilsig av stoff vær en velsignelse for nattesøvnen. Så langt i år har det vært mange gode bidrag. Men fortsatt er det et stykke igjen til vi kan planlegge for flere nummer fremover. Jeg vil derfor drive en intensiv jakt på bidragsytere på de faglige samlinger jeg selv deltar på.

Dere har kanskje lagt merke til at det har skjedd endringer i redaksjonskomiteen. Tonje W. Kennair trådte inn isteden for Torkil Berge fra og med forrige nummer. En stor takk til Torkil for viktige bidrag i arbeidet med å heve standarden på tidsskriftet og et velkommen til Tonje som blir en god støttespiller i arbeidet med å utvikle tidsskriftet videre. Sammen håper jeg vi kan være gode fødselshjelpere for de av dere som går svanger med stoff til tidsskriftet.