Skip to main content

Forfatter

Etter flere avlyste arrangementer i 2020 på grunn av pandemien var det ut fra interessen for årets samlinger tydeligvis et sterkt ønske blant kognitive terapeuter om å møtes fysisk. En fulltegnet veiledersamling (det var flere interesserte enn det var plass til) og rundt 200 deltakere på inspirasjonskonferansen vitner i alle fall om stor interesse for faglig påfyll og sosialt samvær. Samlingene fant sted på Scandic Oslo Airport Hotel i perioden 27. – 29. oktober.

Det var interessant denne gangen å se hvordan deltakerne forholdt seg til hverandre etter den lange perioden med digitale møter. Skulle man håndhilse, bruke albuen, hånden til hjertet eller hva? Selv ble jeg så overrasket da Kristin Lie Romm utbrøt «Du må jo få en klem!», etterfulgt av handling, at jeg mumlet frem et «Takk!» Det kom fra hjertet.

Det hele fikk meg til å tenke litt over hvordan vi før skilte mellom «du» og «De» i språket, og hvordan et lignende skille kanskje kan anes i måten vi nå hilser på hverandre. Noen er innenfor, andre er utenfor den innerste sirkelen. Albue og hjerte er «De», håndtrykk og klem «du». Personlig er jeg «dis» med de fleste rundt meg hva klemmer angår. Vi får se hvordan det utvikler seg, men det burde være litt mat her for både sosialpsykologer og antropologer.

 

Veiledersamlingen

Veiledersamlingen var naturlig nok preget av nasjonale bidragsytere. Leif Edward Ottesen Kennair foreleste om evolusjon av tanker og følelser. Han gjorde et poeng av at ikke alle mentale aktiviteter har en adaptiv funksjon. For eksempel fører anger ikke til at vi lar være å gjøre noe igjen. Vel, det finnes nok eksempler på dét også, men han fikk meg til å reflektere rundt det norske uttrykket: «Nå er det for sent å angre!» Det antyder at anger også kan være en tankeaktivitet som inntrer før en handling og ikke bare etter. Og så har jo anger en viktig sosial funksjon. Uansett, evolusjonspsykologi er et fascinerende tema.

Det faglige programmet ble avsluttet med gruppediskusjon og paneldebatt.

Sverre Urnes Johnson foreleste om Tanker om tanker, et nettverksperspektiv, og ga oss et spennende alternativ til en mer klassisk medisinsk forståelse av forholdet mellom symptomer og psykiske lidelser. Erlend Aschehoug holdt et entusiastisk og inspirerende innlegg om gruppeskjematerapi, et tema som var relativt ukjent for undertegnede.

Det faglige programmet ble avsluttet med gruppediskusjon og paneldebatt. Om kvelden var det middag med innlagt Kahoot-quiz. For den uinnvidde er Kahoot en norskutviklet digital plattform hvor man selv kan lage en quiz. Den fungerte helt utmerket.

 

Inspirasjonskonferansen

Torsdag og fredag var det inspirasjonkonferanse. Hovedtema denne gangen var søvnvansker. Etter velkomstord fra leder Annelise Fredriksen og musikalsk innslag ved Ole MAA, kjent blant annet for forestillingen «En psykotisk håndbok,» var den australske psykologen og forskeren Michael Gradisar først ut. Han er professor ved Flinders University i Australia, og er en toneangivende internasjonal forsker på søvn hos barn og unge. Vi fikk blant annet lære at bruk av mobiltelefon før leggetid ikke har så negativ innvirkning på søvn som vi kanskje har trodd.

Neeta Parmar holdt styr på det tekniske.

 

Det sier seg selv at foredrag med en australsk professor måtte gjennomføres digitalt, noe som fungerte utmerket begge dager under kyndig teknisk ledelse av vår undervisningsleder Neeta Parmar. Foredraget til professor Allison Harvey ved Berkley universitet i California ble også gjennomført digitalt. Hun tok for seg betydningen av å behandle søvnvansker knyttet til psykisk lidelse.

 

Styremedlem Ivar Elvik introduserer Michael Gradisar

 

Rikke Kjelgaard, dansk ACT terapeut og foredragsholder, nå bosatt i Sverige, holdt et inspirerende foredrag med et personlig tilsnitt.  Hun er blant annet opptatt av hvordan vi kan bli bedre terapeuter.  Det var også lagt inn noen små praktiske øvelser. «Hvilke tanker er det du lar styre deg» var noe hun ba oss tenke litt over, og i form av bildecollage med tilhørende musikk, Coldplay sin Fix Me, som åpner med linjene «When you try your best but you don´t succed» fikk vi innsyn i mange andres negative tanker om seg selv. Antagelig velkjente for de fleste, men likevel, det gir litt trøst å se elendigheten eksponert til tonene av melankolsk popmusikk.

Rikke Kjelgaard

 

Leif Edward Ottesen Kennair la fram lovende forskningsresultater fra behandling av generalisert angst og depresjon med en metakognitiv tilnærming.  Felicity Waite, klinisk psykolog og forsker ved University of Oxford var sist ut på plenumssamlingen fredag med et foredrag om søvnforstyrrelser og betydningen av å behandle disse som del av behandlingsopplegget for pasienter med psykoselidelser.

I tillegg til plenumsforedragene ble det avholdt hele 10 workshops, fordelt på de to dagene samlingen varte.

 

I tillegg til plenumsforedragene ble det avholdt hele 10 workshops, fordelt på de to dagene samlingen varte. Flere av disse omhandlet behandling av søvnlidelser, mens de øvrige hadde temaene Kognitiv terapi ved PTSD, Metakognitiv terapi ved depresjon, Bruk av digitale hjelpemidler og ACT- grunnleggende prinsipper.

Penn og papir fungerer fortsatt!

 

Årsmøte

I tråd med tradisjonene ble årsmøtet avholdt etter det faglige programmet var avsluttet torsdag. Mens den store hop forsvant til diverse vorspiel hadde 25 nørder samlet seg i det avholdte møterommet. De fleste var kjente ansikter. Årsrapport som var sendt medlemmene i forkant ble i all hovedsak vedtatt etter noen innspill til enkelte av punktene. Kortversjonen av det leder Annelise Fredriksen hadde å melde var at den faglige aktiviteten i foreningen har vært høy på tross av pandemien. De fleste utdanninger er gjennomført digitalt og dette har fungert bra. Økonomien er også god. Det var litt diskusjon om navnet på foreningen: Norsk forening for Kognitiv Terapi. Spørsmålet er om tiden ikke er inne for å endre det til Norsk Forening for Kognitiv Afterdsterapi. En slik endring vil imidlertid innebære en del arbeid med dertil hørende kostnader, så dette er noe styret vil arbeide videre med. Ut fra skiltingen i de nye lokalene til NFKT ser det ut som man allerede er godt i gang.

 

Navneendring alt på gang? Fra de nye undervisningslokalene til NFKT

 

To av styremedlemmene, Bjørn Ravnberg og Asbjørn Ernø hadde meldt at de ville trekke seg etter denne perioden og ble takket av på årsmøtet.  Første nevnte var til stede på møtet og fikk med seg en velfortjent bukett blomster. Godt jobbet Bjørn! Takk også til Asbjørn. Som erstatning for disse ble Egil Jonsbu og Kari Ersland nye styremedlemmer.

 

Veien hjem

For mange av de ca. 200 deltakerne var dette den første større fagsamlingen de deltok fysisk på siden pandemien startet. Det var kjekt å treffe gamle kjente – forfriskende med nye ansikter. Det var tydelig at deltakerne hadde satt pris på samlingen, både faglig og sosialt, noe mange av de jeg snakket med også spontant ga uttrykk for. Litt tungt å bryte opp da, selv om det var en helg som sto og ventet.

«When you feel so tired, but you can´t sleep.”

For noen var veien hjem lengre enn for andre, men målt i reisetid er forskjellen mellom toget til Vestfold og flyet til Tromsø ikke så stor som man skulle tro. «When you get what you want, but not what you need” heter det i neste strofe av Coldplay sin sang “Fix You” som jeg refererte til tidligere. Og videre « When you feel so tired, but you can´t sleep.” Det siste har kanskje inspirasjonskonferansen rådet bot på denne gangen. «Lights will guide you home» heter det i refrenget. La oss tro de gjorde det denne oktoberkvelden.