Skip to main content

Forfatter

Veiledning er en viktig del av utdanningene som NFKT arrangerer og Covid-19 har medført at både veiledning og undervisning har måtte ta skrittet ut i den digitale hverdagen.

I november 2020 gjennomførte NFKT en undersøkelse blant veilederne om deres erfaringer med å veilede under pandemien. Totalt 67 veiledere besvarte undersøkelsen. Resultatene viste at 79% av veilederne veiledet like mye som før i Covid-19 perioden, mens 21% avkreftet at de veiledet like mye som før. 70% av respondentene  gjennomførte veiledning med en kombinasjon av «face-to-face» og via video/telefon, mens 15 % veiledet kun via «face-to-face», og 15% kun via video/telefon.

Veilederne ble bedt om å beskrive hva de fant utfordrende og hva de opplevde fungerte bra under pandemien, og følgende er en oppsummering av svarene fra respondentene:

Veilederne beskrev følgende utfordringer:

 

 • Lite kunnskap i å bruke digitale tjenester som anvendes (eks. Skype, TEAMS, Join, Confrere) og tekniske utfordringer i bruk av disse.
 • Bruk av videoopptak er utfordrende i veiledning da det er vanskeligere å dele filmopptak.
 • Usikkerhet knyttet til smittevernshensyn som om det er greit å møtes face-to-face.
 • Kanselleringer av veiledning pga symptomer på Covid-19
 • Manglende mulighet til å bruke tavle til utveksling av kasusformulering/informasjon.
 • Usikkerhet om det er greit å dele sensitivt materiale på digitale løsninger som anvendes, og ulike regler for digital veiledning hos ulike helseforetak.
 • Utfordringer med å få etablert en god nok relasjon til nye veilander som man ikke har møtt fysisk og vanskelighet med å få til effektiv veiledning.
 • Mer arbeid for veileder ifm invitasjon, gjennomføring og tilbakemeldinger på grunn av digitale løsninger og mer strevsomt å drive gruppeveiledning.
 • Utfordrende å få til ferdighetstrening i stor gruppe på video.

 

På forespørsel om hva som har fungert bra i forbindelse med veiledning i koronatiden beskrev veilederne følgende:

 • Flere opplever at ting fungerer bra og at alle tilstreber å få det til best mulig til tross for pandemien.
 • Det blir beskrevet at situasjonen har bidratt til utvikling av nye digitale samarbeidsmetoder.
 • Noen fremhever at de er overrasket over hvor bra det går og at man med digital veiledning kan strukturere tiden og veiledning bedre, mens noen ser ikke spesielle fordeler med å bruke digital veiledning.
 • At man sparer tid på reising fremheves som et pluss og flere fremhever at veilandene har vært fornøyd med digital veiledning.
 • Noen beskriver at de startet med videoveiledning og gikk så over til «face-to-face» så snart det var mulig, og noen beskriver at det opplevdes som fleksibelt og hensiktsmessig å kunne skifte mellom face-to-face og digitale løsninger.

 

Da det kan være forskjellige regler som gjelder på forskjellige arbeidsplasser er det forståelig at det dukker opp mange spørsmål rundt hvordan man møter disse utfordringene. NFKT setter stor pris på at både veiledere og veilander har vært fleksible i denne tiden og tilpasset seg smittevernreglene ved å ta i bruk ny teknologi i veiledningen.