Skip to main content

Forfatter

Da har NFKT passert 30 år, jubileumskonferansen er i havn, så hva nå? NFKT har blitt «godt voksen» med alt som det innebærer. Det har vært en lang reise siden foreningens etablering i Trondheim i 1994. Hvem visste den gangen at NFKT skulle få en så pass sentral rolle i utdanning av helsepersonell som jobber med å hjelpe de som strever med psykiske helseproblemer på ulikt vis?

Siden 1994 har NFKT vokst seg til en stor forening, og er i dag en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt. Formålet er å drive utdanning i kognitiv atferdsterapi og være navet innenfor fagfeltet i Norge. Det er også et mål å samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling.

Mange ulike tema

På konferansen fikk vi et nærmere innblikk i både oppstart, tidlig historie, når tid NFKT fikk en egen administrasjon, nåtidige oppgaver og utfordringer og forventninger til fremtiden. Det var mange interessante og viktige innlegg; hva er forskningsstatus når det gjelder kognitiv atferdsterapi, hvilke utfordringer står samfunnet ovenfor i dag når det gjelder psykiske helseproblemer hos barn og unge med blant annet et økende antall unge som blir uføretrygdet, hvordan kan man ha fokus på jobbfungering som et sentralt tema i terapi, og hvordan kan fastlegen på sine femten minutters konsultasjoner bruke KAT som en tilnærming til pasientens plager.

Foto A. Finnerud. Bidragsytere på konferansen

Foto A. Finnerud. Bidragsytere på konferansen

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp (RPH) har vært en storsatsing i Norge, og NFKT har hatt ansvar for både utdanning og veiledning, og tema hadde en selvfølgelig plass på konferansen. Mange som har mottatt hjelp fra denne tjenesten i de kommunene som har etablert tilbudet har fått god hjelp før problemene ble for store. Utfordringene nå er hvorvidt dette tilbudet overlever stramme økonomiske tider i mange kommuner, og tilbudet er ikke lovpålagt og dermed kan det raskt bli en salderingspost.

Forskjeller og likheter

KAT har opp gjennom årene utviklet seg i ulike retninger og på konferansen fikk vi også en interessant rundebordsamtale om forskjeller og likheter mellom klassisk kognitiv terapi, matakognitiv terapi, ACT og skjematerapi. Det er kanskje flere likheter enn forskjeller og derfor tilhører de ulike retningen «familien KAT». Et viktig spørsmål som ble stilt er om det er behov for å rendyrke de ulike tilnærmingene lenger, men tiden var for kort til en mer inngående drøfting av et vanskelig spørsmål.

Utdanning

Gjennom våre utdanninger har vi bidratt til å forme praksisen i kognitiv atferdsterapi i Norge med mål om at flest mulig av de som sliter med psykiske helseproblemer skal få tilbud om denne tilnærmingen. Derfor er våre utdanninger spredt langs det ganske land. NFKT har i mange år vært opptatt av å fremme brukerperspektivet. Dette var også et tema på konferansen. NFKT har lært opp erfaringsformidlere som skal kunne bidra i våre undervisninger. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å sørge for at alle våre utdanninger får inn dette perspektivet.

Barn og unge

Spesielt gledelig er det at vi de siste tre årene har blitt tydeligere for de som jobber med barn og unge. KAT utdanningen for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten startet som et forsøksprosjekt i 2020 og har blitt en populær utdanning med mange søkere. Sist høst ble veilederutdanningen for barn og unge feltet lagt til NFKT. Og nå lanserer vi egen barn/unge side på vår nettside med mye nyttig stoff. Håper at mange flere av de som jobber i barn og unge felte skal finne NFKT viktig både for faglig inspirasjon og for å være delaktighet i et felles nettverk.

Foto A. Finnerud. Inspirerte deltakere

Foto A. Finnerud. Inspirerte deltakere

Forskningsresultater

Forskningsresultatene når det gjelder effekten av KAT er gode og mye nytt er på gang. Ikke minst vil bruk av KAT på digitale plattformer sannsynligvis ta en større plass i fremtiden. Til tross for at KAT har god effekt for psykiske helseproblemer hos både barn, unge og voksne, er det fortsatt for mange som ikke oppnår samme gode effekt av behandlingen. Det er å håpe på at fremtidig forskning kan gi oss enda bedre behandlingsmetoder tilpasset den enkelte pasient.

En fremtidig aktør

NFKT har mange oppgaver i vente. For å være en aktuell aktør også for fremtidens psykoterapiutdanning, må vi som forening være oppdatert på fagets utvikling, forskning og samfunnets behov for gode tilbud for å styrke psykisk helsetjeneste til befolkningen. Vi trenger også mer kunnskap om hvordan våre studenter etter endt utdanning anvender KAT der ute. Behovet for mer fokus på implementering er absolutt til stede og bør være et tema for fremtiden.

Takk til alle som bidrar til vår virksomhet! I midnattssol – ønske om god sommer og ferie til alle!