Skip to main content

Tidsskrift for Kognitiv Terapi er et digitalt fagtidsskrift utgitt av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Tidsskriftet har som formål å formidle fagstoff om kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi, skjematerapi og ACT. Tidsskriftet har åpen tilgang og er tilgjengelig for alle interesserte. Bidrag kan sendes redaktør Arne Repål – arne@repal.no.