ACT

Fokusert Acceptance and Commitment Therapy i transdiagnostiske grupper

I forrige nummer beskrev psykologspesialist Thorvald Andersen sine erfaringer med fokusert Acceptance and Commitment Therapy (fACT). Denne artikkelen belyser er... Read more.