Skip to main content

Forfatter

Noe dager før advent, nærmere bestemt 27. og 28. november, hadde miljøer rundt eMeistring satt hverandre stevne på Hotell Neptun Bergen. Været var ikke så verst til årstiden å være, så tilreisende morgenravner hadde mulighet for å vandre tørrskodd rundt i byen i morgentimene på samlingens andre dag. På Festplassen var det julemarked, og på Torgalmenningen var juletreet pyntet; ja selv på Tårnplassen hadde man reist et digert grantre. Over inngangen til tinghuset voktet de fire griffene bygningen mot vonde makter slik de har gjort siden 1933. Det var med andre ord mye som tydet på at julefreden ville ankomme også i år.

Veiledet internettbehandling er en behandlingsmetode der psykologisk behandling blir formidlet via internett sammen  med veiledning fra en terapeut. Kontakt med terapeut skjer i form av en oppstarts og avslutningssamtale. I behandlingsperioden opprettholdes kontakten ukentlig via et meldingssystem i behandlingsprogrammene.  I Norge er det Seksjon for eMeistring i Helse Bergen som har utviklet denne behandlingsmetoden etter modell fra Internettpsykiatrien, Stockholms Helsevesen i Sverige.

Helse Bergen ved Bjørgvin DPS og Klinikk psykisk helse og rus ved Sykehuset i Vestfold har vekslet om å stå som ansvarlig for en årlig samling med fokus på veiledet internettbehandling. Denne gangen var også fagfolk fra St. Olav Hospital i Trondheim med. De tok i bruk eMeistring tidligere år og er siste skudd på stammen.

eMeistring er programmer utviklet for å tilby kunnskapsbasert veiledet internettbehandling for psykiske lidelser. Programmene som brukes dekker i dag depresjon, sosial angst og panikkangst. Flere er under utvikling, blant annet ett innen Arbeid og helse og programmet eMestring alkohol for problematisk drikking. 

Erfaringsdeling

De årlige fagdagene har som formål å samle fagmiljøene for å dele erfaringer og samarbeide om videreutvikling av behandlingsprogrammene. eMeistring Noreg er tenkt som et nettverk for behandlingssteder i Norge som:

  • tilbyr veiledet internettbehandling
  • brukes amme behandlingsprogram
  • forsker på effekt av behandling
  • bruker samme tekniske plattform

Høstens samling innledet med at de tre klinikkene orienterte hverandre om status for drift av behandlingsprogrammene. Tine Nordgreen og Marthe Myklebost orienterte om prosjektet Intromat i Helse Bergen og Nordgreen hadde også en gjennomgang av forskningsresultater og 5-års oppfølging.  Gunn Elise Sætre og Hanne Gulbrandsen orienterte om arbeidet med utvikling av ny pasientplattform og oppdatering av behandlerportalen. Kreativt forum var det også med innspill til videre utvikling av behandlingsprogrammene.

Hanne Gulbrandsen med innspill fra kreativt forum!

På kvelden var det middag og sosialt samvær. Dette foregikk på tradisjonelt vis ansikt til ansikt. Varm mat på porselen, fint brettede servietter, dertil passende bestikk og vin i glass med stett egner seg ikke for digitale plattformer.

Trening og gruppearbeid

Dag to var avsatt til sentrale faktorer for vellykket eksponering for angst. Denne delen ble ledet av psykolog Peter Prescott. Etter lunsj  orienterte Kerstin Blom, PhD, L.P.

ved Senter for psykiatrisk forskning Karolinska Institutet om det nye behandlingsprogrammet for sosial angst. Så var det gruppearbeid med tema ”Erfaringer og idèer til eksponering i eMeistring.

Parallelt med dette var ledere og forskere samlet for å gjennomgå samarbeidsavtale om eMeistring. Nå når denne behandlingsformen tas i bruk flere steder blir det desto viktigere å formalisere samarbeidet. Avtalen vil omfatte ansvar og eierforhold, kvalitetssikring av programmene, sider ved teknisk infrastruktur og krav til opplæring og kompetanse.