Metakognitiv terapi

En kvalitativ undersøkelse av metakognisjon og strategier ved bekymring hos barn på 7 og 8 år

Institutt for Psykologi, NTNU Bekymring hos barn er relativt vanlig. Rundt to av tre barn i alderen 4 -12 år rapporterer om bekymringer, og det er vanligere... Read more.