Brukerperspektiv

Om schizofreni og schizofrenibehandling

Med den relativt unike kombinasjon av å ha erfaringskompetanse i schizofreni og være utdannet psykolog, føler jeg at jeg har noe verdifullt å formidle om sc... Read more.