Forskning

Hvor ofte skal vi drive med terapi?

I de siste årene har forskning på ulike terapiformer eksplodert. Få studier har imidlertid undersøkt rammene for terapi, altså hvor lenge, hvor mye og hvo... Read more.