Kognitiv atferdsterapi

Motiverende intervju og kognitiv terapi ved behandling av komplekse lidelser

Temaet for artikkelen er bruk av motiverende intervjuing (MI) og kognitiv terapi (KT) i møte med og behandling av komplekse symptombilder innenfor tverrfaglig ... Read more.