Brukerperspektiv

Retten til å velge

Verden går fremover som det så fint heter. Den blir mer og mer digitalisert, den stopper ikke opp for frykt eller skepsis. Vi må henge med på det som skjer ... Read more.