Gjesteblogger

Mark Tapley og den hardkokte kognitive livshaldninga

Den engelske forfattaren Charles Dickens (1812 – 1870) vert rekna mellom dei største romanforfattarane til alle tider. Hovudpersonane hans, som Pickwick, Dav... Read more.