Dette er den 15. årgangen av Tidsskrift for Kognitiv Terapi.  De fleste medlemmer kjenner tidsskriftet med den layouten det har i dag. Den har vært uforandret siden 2004. Innholdsmessig har det vært bygget opp med noen faste spalter og minst en fagartikkel i hvert nummer. I disse dager blir det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på utvikling av sentrale sider ved Tidsskriftet som innhold, design, organisering, annonsering, målgruppe og økonomi. Også her skal brukerne være representert. Dersom noen av leserne har tanker om hvordan tidsskriftet kan videreutvikles er det bare å sende forslag til redaktøren.

I disse dager blir det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal se på utvikling av sentrale sider ved Tidsskriftet som innhold, design, organisering, annonsering, målgruppe og økonomi.

I dette nummeret er det en ny spalte: Brukerperspektiv. Det er meningen at den skal være et fast innslag. Sammen med brukerepresentasjon i styret, og arbeidet som er iverksatt for å inkludere erfaringskompetanse som del av fagkompetanse i undervisning av kognitive terapeuter, er det uttrykk for at NFKT tar brukermedvirkning på alvor. Det er en spennende utvikling som vi bare har sett begynnelsen av.

I dette nummeret av tidsskriftet er det foruten de faste spaltene en spennende artikkel om veien fra forskning til implementering av gruppeterapi for tvangslidelser. Det er også et langt intervju med den 83 år gamle sudanske psykologen Malik Badri. Han er en sentral fagperson når det gjelder kognitiv terapi innen den muslimske del av verden. Han har oversatt et gammelt manuskript skrevet av Abu Zayed al-Balhi til engelsk. Det beskriver utviklingen av kognitiv terapi i det niende århundre. Siden NFKT har et lite jubileum dette året kan det være greit å bli påminnet at den endringsfokuserte samtalen som bygger på en kognitiv tilnærming riktig nok har røtter i vestlig filosofi, men ble utviklet i Persia for 1100 år siden. God lesning!